Categorie: Economische Nieuws van Marokko

Marokko Gaat Door Met Het Beleid van Ontwikkeling

De heerser van Marokko, Zijne Koninklijke Hoogheid Mohammed VI, heeft gezegd dat Marokko een land is dat ervoor gekozen heeft op koers te blijven en meteen vanaf de start van de globale crisis door te gaan met zijn ontwikkelingsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op het volgende:

 • Ondersteuning van groei
 • Toename van investeringen
 • Doorgaan met het uitvoeren van sleutelprojecten, structurele hervormingen, en de uitbreiding van ’s lands economie.

Welke Plannen Heeft de Marokkaanse Regering Om Het Land Investerings Vriendelijk Te Maken?
Recentelijk is in Marrakech, Marokko, het WEF (Wereld Economisch Forum) over MENA (Midden Oosten & Noord Afrika) gehouden. In een boodschap aan dit Forum benadrukte Zijne Majesteit dat dit Forum daadwerkelijk geleid heeft tot het vaststellen door Marokko van sector-specifieke strategieën op de volgende gebieden:

 • Landbouw
 • Industrie
 • Energie
 • Nieuwe technologieën
 • Toerisme
 • Logistiek, inclusief hervorming van het onderwijs en de verbetering van opleidingen.

Het Beleid van Ontwikkeling

Hoe Komen Deze Hervormingen Ten Goede Aan Potentiële Investeerders?
Volgens de Vorst worden deze hervormingen gerealiseerd om aan de eisen voor ontwikkeling te voldoen, en om investeerders van top klasse personeel te kunnen voorzien.

Wat Is Nu Precies Het Belangrijkste Doel Van Het Ontwikkelingsbeleid?
Volgens de Koning “Zijn onze belangrijkste doelen financiële stabiliteit te bereiken, sociale diensten en werkgelegenheid te bevorderen, en de koopkracht van de burgers te bewaren om zodoende de binnenlandse vraag op peil te houden”.

Aan Welk Ander Specifiek Project Kent Marokko Belang Toe?
Volgens de Koning van Marokko, ZKH Mohammed VI, kent Marokko groot belang toe aan (in zijn woorden) “behoud en modernisering van onze infrastructuur. Het heeft grote projecten op dit gebied opgestart – met name het Tangier Med havencomplex – om onze logistieke mogelijkheden te vergroten en ons concurrentievermogen te verbeteren,”

Zal Marokko’s Zakelijk Klimaat Ook Verbeteren?
Ja. Marokko’s zakelijk klimaat wordt niet vergeten in ’s lands ontwikkelingsbeleid. De Vorst herinnerde eraan dat “Bouwend op een geïntegreerde visie, heb ik ook getracht het zakelijk klimaat te verbeteren door de financiële dienstverlening te verbeteren en uit te breiden. Hiertoe heb ik “Casablanca Finance City” opgericht, alsmede vrijhandelszones voor industrie, handel en export in het leven geroepen. Hiermee bieden wij concurrerende stimulansen.”

Wordt Marokko “Groener” Als Onderdeel van het Ontwikkelingsbeleid?
De Marokkaanse regering is constant op zoek naar evenwicht tussen meer groei en behoud van het milieu. Daarom heeft ZKH Koning Mohammed VI Marokko’s toewijding tot “Een ambitieus groen groeibeleid” nog eens benadrukt.

Hoe Verzekert de Koning dat het Groen Groeibeleid Succes Heeft?
In de Monarchs eigen woorden: “Met respect hiertoe, heb ik zeker gesteld dat hervormingsprogramma’s een milieu-dimensie integreren met regeringsbeleid en ontwikkelingsstrategie. Mijn visie is optimaal gebruik te maken van onze natuurlijke hulpbronnen, en tegelijkertijd ontwikkelen van alternatieve en herbruikbare energiebronnen, binnen het raamwerk van een alomvattende benadering voor duurzame ontwikkeling.”

Wat Zei de Koning Nog Meer Over Profiteren van Herbruikbare Energie?
De Koning merkte ook nog op dat Marokko een land is dat agressief betrokken is bij de wereldwijde inspanningen om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken. De Koning herinnerde aan het opstarten van een sleutelproject voor het creëren van schone, herbruikbare energie, gewonnen uit natuurlijke bronnen zoals zon en wind.

Marokko en de EU Overwegen Samenwerking in Zeevisserij

De Marokkaanse minister van Landbouw en Visserij, Aziz Akhannouch, heeft een werkbezoek aan Brussel gebracht op uitnodiging van Maria Damanaki, Eurocommissaris voor visserijzaken.

Doel van de Ontmoeting
Beide partijen hebben de samenwerking tussen Marokko en de EU op het gebied van de zeevisserij geëvalueerd. Ook werd de mogelijkheid onderzocht om het partnerschapsverdrag voor de visserij nieuw leven in te blazen. Tijdens de gesprekken schetste de Marokkaanse minister het globale idee voor Marokko’s “Halieutis” project, en vatte de hoogtepunten samen van wat er sinds de start hiervan bereikt is. Beide partijen kwamen overeen de gesprekken over vernieuwing van de overeenkomst voort te zetten.

Marokko en EU Gaan Samenwerken

Komt Er Nu Een Verlenging van de Overeenkomst Of Niet?
Het partnerschapsverdrag voor de visserijsector is met 4 jaar verlengd. De overeenkomst geeft schepen uit de EU toestemming om in Marokkaanse wateren te vissen, en de EU zal een financiële bijdrage (van 144 miljoen Euro) aan het Koninkrijk leveren.

Wat Is Het Addertje Onder Het Gras?
Het verdrag in Brussel is getekend door Joe Borg, Eurocommissaris voor visserijzaken, en Mustapha Mechahuri, minister van Buitenlandse Handel voor Marokko. Het verdrag moet echter nog goedgekeurd worden door het parlement van Marokko, de parlementen van de 25 EU lidstaten, en het parlement van de EU. Vandaar dat het nog 7 maanden duurt voordat het in werking treedt.

Zijn Er Misschien Kleine Wijzigingen In Vergelijking Met Het Huidige Verdrag?
Het nieuwe verdrag is op een persconferentie in Brussel aangekondigd door de Eurocommissaris voor visserijzaken. Hij zei dat het verdrag het resultaat was van “vier dagen intensief onderhandelen” tussen beide partijen. De nieuwe overeenkomst behelst weliswaar een bedrag van 144 miljoen Euro (zoals al eerder vermeld), maar dat is wel aanmerkelijk minder dan de 500 miljoen Euro uit het voorgaande verdrag (1995 tot 1999). Een verschil van maar liefst 356 miljoen Euro!

Even Serieus! Zijn Er Nog Andere Wijzigingen?
Ja, er zijn nog wat andere wijzigingen. De compensatie vanuit de EU wordt geheel besteed aan de Marokkaanse visserijsector en milieuprogramma’s. 36 miljoen Euro wordt opzij gezet voor de visserij in het Koninkrijk. Volgens Borg “Gaat dit om ontwikkeling van een Marokkaanse visserijvloot, samenwerking op wetenschappelijk gebied, en het oprichten van tijdelijke bedrijfsgroepen”.

Is Specifiek Vastgelegd Hoeveel Ton Vis de EU In de Marokkaanse Wateren Mag Vangen, Of Mogen Ze Zo Veel Vissen Als Ze Willen?
Volgens het nieuwe Marokko–EU visserijverdrag mag de EU in totaal met 120 schepen uitvaren. Het jaarlijkse quotum is vastgesteld op 60.000 ton vis, te bevissen in oppervlaktewater. Het oude verdrag (1995 tot 1999) voorzag in 600 EU schepen per jaar. Toch spreekt de EU van “verreweg het belangrijkste verdrag tussen de EU en een derde land.” Dit nieuwe verdrag is voor de EU echter veel minder duur.

Marokko en Koeweit Werken Samen Op Gebied Van Toerisme

Recentelijk heeft in Koeweit een ontmoeting plaatsgevonden tussen Yasser Zenagui, minister van Toerisme en Nijverheid voor Marokko, en Ahmed Rasheed Al Haroun, minister van Handel en Industrie voor Koeweit.

Waar Ging Deze Ontmoeting Tussen Beide Ministers Over?
De ontmoeting bekeek de mogelijkheden om de bilaterale betrekkingen op het gebied van toerisme verder te verbeteren. Na afloop van de ontmoeting vertelde de Marokkaanse minister aan de pers dat de dialoog erop gericht was Marokko’s toerisme te ondersteunen. En dit niet alleen in de Arabische staten, maar vooral ook in de regio rondom de Perzische Golf. De minister sprak ook van wederzijdse voorstellen om het toerisme in Koeweit te promoten in Marokko. De Koeweitse minister zei dat de bilaterale betrekkingen rotsvast zijn, vooral op economisch gebied. Hij voegde eraan toe dat hij open staat voor ideeën waarvan verwacht mag worden dat zij de bilaterale samenwerking in deze regio verder versterken.

Unieke Uitzicht Vanuit Tanger

Doet de Marokkaanse Toeristenindustrie Het Goed?
Het lijkt erop dat de Marokkaanse toeristen- en reisindustrie het in 2009 best goed gedaan heeft. Vooral in vergelijking met andere landen. Het aantal bezoekers aan Marokko is significant toegenomen, de vervoersketen is verbeterd, en projecten die de toeristische infrastructuur moeten verbeteren liggen op schema.

Welke Rol Heeft de Marokkaanse Regering Gespeeld Om Succes voor de Toeristenindustrie te Verzekeren?
De Marokkaanse regering moest aan het einde van 2008 pro-actief optreden, toen duidelijk werd dat het toerisme te lijden zou hebben aan de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis. Een actieplan genaamd “CAP 2009” werd gelanceerd. Dit plan had als doel het binnenlands toerisme te ondersteunen en actiever op zoek te gaan naar toeristen uit het buitenland. De Marokkaanse regering lanceerde een marketingcampagne in Rusland en in de Perzische Golf, en ook de traditionele Europese markt werd niet vergeten.

Welke Andere Plannen Zijn Nog Gerealiseerd Om de Marokkaanse Toeristenindustrie Op Te Peppen?
Het is de verwachting dat Marokko’s “Visie 2010” zich meer en meer gaat richten op de integratie van toerisme georiënteerde diensten en het verbeteren van de belevenis van de toerist. Als toeristen hun eerste bezoek aan een land als plezierig ervaren, is er een goede kans dat zij terugkomen. “Visie 2010” hecht ook meer prioriteit aan opleiding en ontwikkeling van locaal personeel.

Wat Voor Soort Toeristen Komen Naar Marokko?
Frankrijk blijft de belangrijkste toeristenbron voor Marokko. Deels komt dit door de zeer nauwe betrekkingen tussen beide landen. Er worden echter door het OMNT (Marokkaans Nationaal Toeristen Bureau) flinke inspanningen gedaan om nieuwe markten aan te boren en bezoekers van andere Europese landen, en ook van buiten Europa, te lokken.

Welke Factoren Maken het Zoeken Naar Buitenlandse Toeristen Gemakkelijker?
De beschikbaarheid van goedkope vluchten vanaf allerlei Europese luchthavens naar Marokko heeft geholpen bij het binnenhalen van meer bezoekers. Maar een flinke groei van bezoekers is ook waargenomen vanuit landen dichter bij Marokko, zoals Tunesië en Saudi Arabië. Dit zijn landen met hechte religieuze en culturele bindingen met Marokko. Algerije ligt dicht bij Marokko en is ook een land met een potentieel groot aantal bezoekers. Hier is echter een “maar” aan verbonden: de grens tussen de twee landen is nog gesloten, hetgeen het aantal bezoekers beperkt.

Mogelijkheden voor Spaanse Investeerders in Marokko

In een interview met het Spaanse economie tijdschrift “Cinco Dias” benadrukte Marokko’s minister van Handel en Nieuwe Technologie, Ahmed Reda Chami, de talrijke mogelijkheden die Marokko biedt aan Spaanse investeerders in diverse sectoren.

Wat Heeft Marokko Nu Precies Te Bieden Aan Spaanse Investeerders?
Chami kondigde de oprichting aan van een publiek fonds in Marokko, dat tien procent (10%) van investeringen ondersteunt in:

 • Electronica
 • Auto-industrie
 • Technologie
 • Luchtvaart

Hij zei dat het Koninkrijk Marokko een “zeer gunstig” economisch klimaat schept voor investeerders, inclusief vrijstelling voor 5 jaar (vijf jaar!) van vennootschapsbelasting.

Prachtige Tanger In De AvondWatch movie online The Lego Batman Movie (2017)

Hoe Zit Het Met Die “Vrijhandelsovereenkomsten”?
Volgens de minister heeft Marokko vrijhandelsovereenkomsten getekend, niet alleen met de Europese Unie (EU), maar ook met de Verenigde Staten, Turkije en met landen uit Arabië en Afrika. De minister voegde eraan toe dat deze landen tezamen een markt vormen van meer dan een miljard mensen.

Welke Sectoren Bieden de Beste Mogelijkheden voor Spaanse Investeerders?
Gevraagd naar de specifieke sectoren die voor Spaanse investeerders de beste mogelijkheden bieden, noemde Chami:

 • Toerisme
 • Textiel
 • Offshore industrie
 • Herbruikbare energie
 • Luchtvaart
 • Verwerking van levensmiddelen
 • Auto-industrie

De minister legde uit dat het effect van de globale financiële en economische crisis op de economie van Marokko feitelijk “zeer bescheiden” is, met name dankzij:

 • Toename van de binnenlandse vraag
 • Investering door de regering in Marokko’s infrastructuur
 • Een goed seizoen voor de landbouw

Wat is Het Belangrijkste Doel van Marokko?
The minister recalled that recently in Spain, the second representative office abroad of Morocco’s Development investment Agency was inaugurated, after that of France, the minister said that the goal of the Kingdom of Morocco is to draw more foreign investment.
De minister herinnerde eraan dat recentelijk in Spanje een tweede buitenlandse vertegenwoordiging is geopend van Marokko’s Investerings Agentschap, na die in Frankrijk. Hij zei dat het doel van Marokko is om meer buitenlandse investeringen aan te trekken.

Waarom Investeren in Marokko?
Marokko is verwikkeld in een ambitieus programma van structurele hervormingen die effect zullen hebben op verscheidene gebieden. Hierbij ligt de focus op het vrijer maken van de economie van het land en op het verbeteren van het concurrentievermogen. Zoals eerder vermeld zijn met verschillende landen handelsverdragen getekend met als doel het openbreken van Marokko’s economie. Marokko heeft een strategie ontwikkeld om buitenlandse investeerders aan te trekken. Deze strategie is gebaseerd op stimuleren en institutionele en wetgevende structuren.

Hoe Ver Heeft Het Land Het Al Geschopt?
Marokko heeft zichtbare vooruitgang geboekt als het gaat om macro-economische stabiliteit. De inflatie is laag, krediet is alom beschikbaar, en de opbrengsten in de toeristische sector zijn indrukwekkend. Marokko heeft bilaterale overeenkomsten met meer dan 30 landen met betrekking tot Bescherming van en Garanties voor investeerders. Nog onlangs heeft het Koninkrijk een aantal ontwikkelingen in gang gezet die zijn economie openstellen voor het wereldplatform.

Wat Heeft Marokko Nog Meer Gedaan Om Spaanse Investeerders Aan Te Trekken?
Tenslotte heeft het Koninkrijk nog de hoognodige infrastructuur ontwikkeld om BDI (Buitenlandse Directe Investeerders) welkom te heten:

 • De uitgebreide haven van Tangier Med
 • Offshore centra
 • Technologie campussen
 • Verbeterde Logistiek
 • Etc

Veel Geld Aan de Sociale Sector In 2011

Marokko’s Minister Salaheddine Mezouar van Financiën en Economische Zaken zei dat het Marokkaanse wetsvoorstel voor het budget in 2011 grote sommen geld toekent aan ’s lands sociale sector en ondersteuning voor het onderstaande nastreeft:

 • Sociale solidariteit
 • Werkgelegenheid
 • Onderwijs
 • Menselijke ontwikkeling
 • Efficiënte uitvoering van een grootschalig anti armoede plan bekend staand als het Nationaal Initiatief voor Ontwikkeling van de Mens (INDH)

Hoe zal Marokko’s Onderwijs Sector van dit Wetsvoorstel Profiteren?
Kennis is macht, zegt men. Onderwijs is de sleutel tot vooruitgang van elk land. Marokko’s Minister van Financiën en Economische Zaken is voor Marokko’s Huis van Afgevaardigden (2e Kamer) verschenen om het ontwerp wetsvoorstel voor het budget over 2011 te presenteren. De minister benadrukte dat ’s lands onderwijssector een budget van 48 miljard Dirham toegewezen krijgt.

Een Mooi Budget Voor De Sociale Sector

48 Miljard Dirham! Hoe Zal Dit Geld Aan Het Werk Worden Gezet?
Volgens de minister worden deze 48 miljard Dirham gebruikt om de noodplannen voor het onderwijs te continueren. Hiermee wordt “gelijkheid” in mogelijkheden bereikt tussen de verschillende segmenten van de maatschappij.

Hoe Zit Het met Marokko’s Gezondheidszorg?
Toegang tot hoogstaande gezondheidszorg is iets waar elke levende mens recht op heeft. Bij vele landen in dit continent ontbreekt het nog steeds aan de meeste basieke faciliteiten hiertoe. De minister stippelde uit dat het wetsvoorstel voorziet in 11 miljard Dirham voor de Marokkaanse gezondheidszorg. Het belangrijkste doel is het bouwen en verbeteren van ziekenhuizen, met name de Marokkaanse gezondheidscentra, en daarnaast ook het versneld afmaken en opleveren van de universiteitsziekenhuizen in Marrakech en Oujda. Volgens de minister worden ook enkele gezondheids programma’s verbeterd, met name de programma’s die betrekking hebben op het omlaagbrengen van de kindersterfte van 40 (gerapporteerd in 2008) tot 32.2 per duizend.

Is Woningbouw Meegenomen?
Salaheddine Mezouar voegde eraan toe dat de Marokkaanse regering ook aandacht zal schenken aan de bouw van 63,860 woningen en flats voor een gereduceerde prijs van 140,000 Dirham. Dit is onderdeel van het streven van de regering om de plannen tot diversificatie van de sociale woningvoorraad versneld uit te voeren. De Minister zei ook dat de Marokkaanse regering zal proberen de staatsgarantie uit te breiden tot de “Middenklasse” en de Marokkanen in de Diaspora. Ook zal getracht worden implementatie van het project “Steden zonder Sloppenwijken”, een project van 3.1 miljard Dirham, versneld uit te voeren.

Wat Kan De Gemiddelde Marokkaan Verwachten?
De gemiddelde Marokkaan kan zich verheugen op betere kansen op werk in de toekomst nadat hij geslaagd is aan universiteit/hogeschool, omdat hij of zij er niet over hoeft in te zitten de school te verlaten met een “tweederangs” opleiding. De Marokkaanse regering heeft onderwijs een prioriteit gemaakt in het 2011 budget wetsvoorstel. De gemiddelde Marokkaan kan zich ook verheugen op betere gezondheidszorg, dankzij het voornemen van de regering om te voorzien in moderne ziekenhuizen van wereldklasse. De gemiddelde Marokkaan, zowel in Marokko als in het buitenland, kan er trots op zijn in “menswaardige” huizen te wonen in een “Stad zonder Sloppenwijken” – een claim die niet veel Westerse landen na kunnen zeggen.

Microkrediet in Marokko: Een Bijzonder Succesverhaal

Volgens de Franse krant “La Croix”, is de Marokkaanse ervaring met microkrediet gewoonweg een “Hoogstaand succesverhaal”, dat de afgelopen 10 jaar hogelijk “geprezen en ondersteund werd door donoren”.

Wat is het Effect van Microkrediet in Marokko?
La Croix merkte op dat er eind juni 2010 een openstaande balans van 4.8 miljard Dirham (430 miljoen Euro) was, en dat de microfinancierings sector van het Koninkrijk Marokko 40 procent van de uitstaande balans van de MENA regio (Midden Oosten en Noord Afrika) regio uitmaakt. Dit is een fraai voorbeeld van het positieve effect van microkrediet op het stimuleren van inkomsten-genererende activiteiten in Marokko.

Microkrediet in het Koninkrijk Marokko

Wie zijn de Ontvangers van Microkrediet?
De voornaamste doelen van Marokko’s microkrediet faciliteit zijn de lage inkomens, niet alleen in agrarische gebieden maar evenzeer ook in de steden. Speciaal zijn die mensen bedoeld die zich de kosten van het opstarten van een bedrijf niet kunnen veroorloven. Eén voordelig effect van Marokko’s microkrediet systeem is dat het geleid heeft tot meer verantwoordelijk bancair gedrag onder burgers, zoals bijvoorbeeld sparen.

Hoeveel Mensen Profiteren er nu Eigenlijk van Marokko’s Microkrediet?
De Franse krant onderstreepte dat ongeveer 1 miljoen individuen (15 procent van de gezinnen) profiteren van Marokko’s micorokrediet. Tweederde hiervan woont in de stedelijke gebieden. Vrouwen vormen een grote meerderheid van de ontvangers.

Behoren de Marokkaanse Microkrediet Bedrijven Tot ’s Werelds Best Presterende Instituten?
La Croix haalde Forbes aan, een Amerikaans bedrijfs- en financieel tijdschrift. Forbes zegt dat in 2009 vier van de twaalf microkrediet bedrijven die in het Koninkrijk Marokko actief zijn, tot de Top 30 van ’s werelds best presterende instituten behoorden.

Wat is de Belangrijkste Bijdrage van Marokko’s Microkrediet voor Arme Vrouwen?
Velen van ons hebben interessante anekdotes gelezen over hoe de bron van inkomsten toegenomen is. Het extra geld, afkomstig uit gefinancierde kleine bedrijven, wordt gebruikt om het niveau van gezondheid en onderwijs van gezinsleden op een hoger plan te brengen. Vele arme ontvangers van microkrediet investeren het geld in hun bedrijf, en gebruiken de opbrengsten uit hun zaak simpelweg om hun levensstandaard te verhogen. Een andere bijdrage van Marokko’s microkrediet plan bestaat eruit hoe het de eigenwaarde van de ontvangers helpt te verhogen, deelname aan gemeenschappelijke activiteiten aanmoedigt, en ontvangers wilskrachtiger maakt.

Richt Marokko’s Microkrediet Plan Zich Alleen Op Vrouwen?
Ja, het lijkt er op het eerste gezicht op dat microkrediet op Marokkaanse vrouwen gericht is. Misschien ligt de reden dat vrouwen nog steeds de meerderheid van de microkrediet klanten vormen in het feit dat zij de grootste gemarginaleerde sector vormen, en geen toegang hebben tot behoorlijk onderwijs en werk in het “reguliere” circuit. De waarheid is dat de microkrediet producten in essentie niet speciaal op vrouwen gericht zijn. En het belangrijkste doel van de meeste gereguleerde en winstgevende microkrediet instituten is ook niet om voornamelijk vrouwen te bedienen.

Heeft Marokko’s Microkrediet Armoede Uitgeroeid?
Armoede is een behoorlijk complex probleem. Toegang tot microkrediet is één van de manieren waarop arme mensen kunnen profiteren. Maar de waarheid is dat niet iedereen over de noodzakelijke vaardigheden bezit om succesvolle ondernemers te zijn. Oftewel een aantal financieel geplaagde mensen zullen hulp nodig hebben op gebieden die niets met microkrediet te maken hebben.

Instituten Doen Mee Met Het Zonne-Energie Project

Mustapha Bakkoury, voorzitter van MASEN (Marokkaans Agentschap voor ZonneEnergie), zei dat het Ouarzazate 500 Mega Watt (MW) energiecentrale project geprofiteerd heeft van een zeer grote aantrekkingskracht op wereldwijde financiële instituten en operators.

Beschikt het Zonne-energie Project over Voldoende Financiering?
De voorzitter heeft het Marokkaanse geïntegreerde zonne-energie programma aan de Koning, Zijne Majesteit Mohammed VI, gepresenteerd. Volgens de voorzitter hebben “Verscheidene internationale partners interesse uitgesproken om onderdeel te zijn van het project en deel te nemen aan de financiering”. De Voorzitter noemde met name de volgende geïnteresseerde partners:

 • De Afrikaanse Ontwikkelings Bank
 • De Europese Investerings Bank
 • De Wereld Bank
 • Het Franse Ontwikkelings Agentschap

Het Zonne-Energie Project

Wanneer zal het Zonne-energie Project een Aanvang Nemen?
De voorzitter wees erop dat het “Ouarzazate project” een onderdeel is van ’s lands geïntegreerde zonne-energie programma. De initiële fase van dit project zal begin 2014 operationeel zijn, en het uiteindelijke doel is in het jaar 2020 2000 MW electriciteit te produceren voor de internationale markt. Bakkoury benadrukte dat Marokko’s geïntegreerde zonne-energie project een goed voorbeeld is van ’s lands pro-actieve en gedurfde aanpak op het gebied van duurzame energie.

OK, Waarom Investeert Marokko Zo Veel In Zonne-energie?
De Marokkaanse regering hoopt echt minder afhankelijk te kunnen worden van buitenlandse energiebronnen en tegelijkertijd zijn steentje bij te dragen aan bescherming van het milieu. In 2007 bedroegen de importkosten van electriciteit, olie en gas niet minder dan 96 procent van de totale energiekosten! Dit project, dat maar liefst 9 miljard dollar kost, richt zich erop 2,000 MW capaciteit te creëren in de toekomst. Daarnaast heeft het als doel (zoals reeds eerder vermeld) het terugbrengen van Marokko’s afhankelijkheid van geïmporteerde electriciteit, olie en gas.

Staat dit Project Op Zichzelf?
Dit “Gigantische Project” zal beslist niet op zichzelf staan! Volgens Marokko’s Minister van Energie en Mijnbouw, Amina Benkhadra, die recentelijk het project openbaar gemaakt heeft, zal dit project ook Marokko’s economische en sociale ontwikkeling combineren met ’s lands milieubescherming en inspanningen om klimaatverandering aan te pakken.

Hoe Zal Het Zonne-energie Project het Milieu Sparen?
Benkhadra zei dat het Zonne-energie project het milieu zal helpen door de uitstoot van CO2 met 3.7 miljoen ton per jaar terug te dringen. Ook zal een miljoen ton olie worden uitgespaard op Marokko’s jaarlijkse import van energie.

Welke Maatregelen Zijn Genomen Om Te Garanderen Dat Dit Doel Gehaald Wordt?
Om er zeker van te zijn dat de doelen van het Zonne-energie Project in Marokko gehaald worden, zullen als onderdeel hiervan “Zonne-energie Programma’s” geïntroduceerd worden op Marokko’s universiteiten en technische hogescholen. Ook zal er voldoende training voor technici zijn.

Hoe Kunnen Toekomstige Financiers Hieraan Meedoen?
Marokkaanse officials zeggen dat dit project in voldoende mate gefinancierd wordt door lokale en buitenlandse fondsen van zowel particuliere als staatsinvesteerders. Bovendien zal het gerealiseerd worden via partnerschappen tussen deze twee typen investeerders. De contracten die toezien op het zonne-energie project zullen getekend worden door de staatsoverheid en locale gezaghebbers.

Een Laatste Woord
De voordelen van het implementeren van dit Zonne-energie project kunnen zeker leiden tot een veel milieuvriendelijker Marokko – Ga Voor De Zon!

Marokko’s Visie Interessant Voor Investeerders

Volgens Abdellatif Maâzouz, Marokko’s minister van Buitenlandse Handel, is Marokko een land met een duidelijke, homogene en geconcentreerde visie. Deze visie heeft al een groot aantal buitenlandse investeerders aangetrokken.

Het Wereld Economisch Forum (WEF) voor de MENA regio (Midden Oosten en Noord Afrika) is een forum dat een groot aantal van ’s werelds meest vooraanstaande personen huisvestte. Maâzouz zei dat dit forum Marokko de gelegenheid heeft geboden om zijn potentieel en zijn goedgekeurde strategieën ten toon te stellen. Dit zal het land in staat stellen stappen te ondernemen richting het bereiken van groei en ontwikkeling.

Een Prachtig Uitzicht Vanuit Tanger

De Minister legde verder uit dat het Forum bewezen heeft dat Marokko DE nieuwe bestemming aan het worden is voor globale besluitvormers, en een rendezvous plaats voor top politici en economen.

Waarom valt Marokko zo op in de Internationale Gemeenschap?
Zeker, Marokko staat er goed op in de internationale gemeenschap. U vraagt zich wellicht af: “Hoe is dat mogelijk tijdens een globale financiële crisis?” Volgens de minister van Buitenlandse Handel is het Renault-Nissan project in de stad Tangier wereldwijd een van de grootste projecten ooit ondernomen door dit concern. De minister merkte op dat dit project van het Koninkrijk Marokko inderdaad een van de globale platformen voor de auto-industrie zal maken.

Maâzouz zei dat dit type project een geweldig voorbeeld is van Marokko’s industriële ontwikkeling. Ook zei hij dat Marokko mee zou moeten doen met sleutelprojecten in andere sectoren, zodat het land volledig zijn rol kan vervullen als toonaangevende industriële, economische en handels grootmacht. En dan niet alleen in het Midden Oosten en Noord Afrika, maar ook in het Middellandse Zee gebied.

Zijn Er Nog Andere Goede Investeringsmogelijkheden in Marokko?
Marokko behoort tot de top locaties voor investeerders in onroerend goed. Geïnteresseerde investeerders hebben de kans om vroeg in een ontluikende markt onroerend goed te kopen voor een betaalbare prijs, zeker in vergelijking met andere welbekende bestemmingen in het Middellandse Zee gebied. Wat de onroerende goederen markt in Marokko zo uniek maakt, is een sterk gevoel van zekerheid voor geïnteresseerde investeerders. De toeristen industrie in het land neemt in zeer hoog tempo toe. Investeerders die “kopen om te verhuren” melden een bezettingsgraad van 85 procent (85 procent!) tijdens het hoogseizoen. Het is belangrijk dat investeerders in onroerend goed weten dat Marokko inderdaad een veilige plaats is om onroerend goed te kopen.

Nog Niet Overtuigd?
Als U een van die mensen bent die eerst serieus overtuigd moeten worden alvorens de daad bij het woord te voegen, bedenk dan het volgende. De Koning van Marokko, Zijne Koninklijke Hoogheid Mohamed VI, alsmede de Verenigde Arabische Emiraten (UAE), hebben een kolossaal bedrag toegezegd om de toeristen industrie verder te laten groeien. Het doel is tien miljoen toeristen op jaarbasis. Naast deze investering zijn er ook nog een aantal belastingvoordelen (belastingvoordelen!). Dit alles zal investeerders eveneens helpen om zich op hun gemak te voelen bij het investeren in onroerend goed in Marokko.

Bedenk dat er niet veel plaatsen op deze planeet zijn waar investeerders erop kunnen rekenen investeringen te kunnen doen voor buitengewoon lage kosten. Daarnaast kunnen investeerders hier snelle huuropbrengsten verwachten alsmede uitzicht op een heel aardige vermogensgroei. Marokko is iedere investeerder’s droom bewaarheid.