Marokko Gaat Door Met Het Beleid van Ontwikkeling

De heerser van Marokko, Zijne Koninklijke Hoogheid Mohammed VI, heeft gezegd dat Marokko een land is dat ervoor gekozen heeft op koers te blijven en meteen vanaf de start van de globale crisis door te gaan met zijn ontwikkelingsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op het volgende:

  • Ondersteuning van groei
  • Toename van investeringen
  • Doorgaan met het uitvoeren van sleutelprojecten, structurele hervormingen, en de uitbreiding van ’s lands economie.

Welke Plannen Heeft de Marokkaanse Regering Om Het Land Investerings Vriendelijk Te Maken?
Recentelijk is in Marrakech, Marokko, het WEF (Wereld Economisch Forum) over MENA (Midden Oosten & Noord Afrika) gehouden. In een boodschap aan dit Forum benadrukte Zijne Majesteit dat dit Forum daadwerkelijk geleid heeft tot het vaststellen door Marokko van sector-specifieke strategieën op de volgende gebieden:

  • Landbouw
  • Industrie
  • Energie
  • Nieuwe technologieën
  • Toerisme
  • Logistiek, inclusief hervorming van het onderwijs en de verbetering van opleidingen.

Het Beleid van Ontwikkeling

Hoe Komen Deze Hervormingen Ten Goede Aan Potentiële Investeerders?
Volgens de Vorst worden deze hervormingen gerealiseerd om aan de eisen voor ontwikkeling te voldoen, en om investeerders van top klasse personeel te kunnen voorzien.

Wat Is Nu Precies Het Belangrijkste Doel Van Het Ontwikkelingsbeleid?
Volgens de Koning “Zijn onze belangrijkste doelen financiële stabiliteit te bereiken, sociale diensten en werkgelegenheid te bevorderen, en de koopkracht van de burgers te bewaren om zodoende de binnenlandse vraag op peil te houden”.

Aan Welk Ander Specifiek Project Kent Marokko Belang Toe?
Volgens de Koning van Marokko, ZKH Mohammed VI, kent Marokko groot belang toe aan (in zijn woorden) “behoud en modernisering van onze infrastructuur. Het heeft grote projecten op dit gebied opgestart – met name het Tangier Med havencomplex – om onze logistieke mogelijkheden te vergroten en ons concurrentievermogen te verbeteren,”

Zal Marokko’s Zakelijk Klimaat Ook Verbeteren?
Ja. Marokko’s zakelijk klimaat wordt niet vergeten in ’s lands ontwikkelingsbeleid. De Vorst herinnerde eraan dat “Bouwend op een geïntegreerde visie, heb ik ook getracht het zakelijk klimaat te verbeteren door de financiële dienstverlening te verbeteren en uit te breiden. Hiertoe heb ik “Casablanca Finance City” opgericht, alsmede vrijhandelszones voor industrie, handel en export in het leven geroepen. Hiermee bieden wij concurrerende stimulansen.”

Wordt Marokko “Groener” Als Onderdeel van het Ontwikkelingsbeleid?
De Marokkaanse regering is constant op zoek naar evenwicht tussen meer groei en behoud van het milieu. Daarom heeft ZKH Koning Mohammed VI Marokko’s toewijding tot “Een ambitieus groen groeibeleid” nog eens benadrukt.

Hoe Verzekert de Koning dat het Groen Groeibeleid Succes Heeft?
In de Monarchs eigen woorden: “Met respect hiertoe, heb ik zeker gesteld dat hervormingsprogramma’s een milieu-dimensie integreren met regeringsbeleid en ontwikkelingsstrategie. Mijn visie is optimaal gebruik te maken van onze natuurlijke hulpbronnen, en tegelijkertijd ontwikkelen van alternatieve en herbruikbare energiebronnen, binnen het raamwerk van een alomvattende benadering voor duurzame ontwikkeling.”

Wat Zei de Koning Nog Meer Over Profiteren van Herbruikbare Energie?
De Koning merkte ook nog op dat Marokko een land is dat agressief betrokken is bij de wereldwijde inspanningen om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken. De Koning herinnerde aan het opstarten van een sleutelproject voor het creëren van schone, herbruikbare energie, gewonnen uit natuurlijke bronnen zoals zon en wind.

Artikel in Categorie:: Economische Nieuws van Marokko

Tags:

About the Author

Reageren is niet meer mogelijk.