Microkrediet in Marokko: Een Bijzonder Succesverhaal

Volgens de Franse krant “La Croix”, is de Marokkaanse ervaring met microkrediet gewoonweg een “Hoogstaand succesverhaal”, dat de afgelopen 10 jaar hogelijk “geprezen en ondersteund werd door donoren”.

Wat is het Effect van Microkrediet in Marokko?
La Croix merkte op dat er eind juni 2010 een openstaande balans van 4.8 miljard Dirham (430 miljoen Euro) was, en dat de microfinancierings sector van het Koninkrijk Marokko 40 procent van de uitstaande balans van de MENA regio (Midden Oosten en Noord Afrika) regio uitmaakt. Dit is een fraai voorbeeld van het positieve effect van microkrediet op het stimuleren van inkomsten-genererende activiteiten in Marokko.

Microkrediet in het Koninkrijk Marokko

Wie zijn de Ontvangers van Microkrediet?
De voornaamste doelen van Marokko’s microkrediet faciliteit zijn de lage inkomens, niet alleen in agrarische gebieden maar evenzeer ook in de steden. Speciaal zijn die mensen bedoeld die zich de kosten van het opstarten van een bedrijf niet kunnen veroorloven. Eén voordelig effect van Marokko’s microkrediet systeem is dat het geleid heeft tot meer verantwoordelijk bancair gedrag onder burgers, zoals bijvoorbeeld sparen.

Hoeveel Mensen Profiteren er nu Eigenlijk van Marokko’s Microkrediet?
De Franse krant onderstreepte dat ongeveer 1 miljoen individuen (15 procent van de gezinnen) profiteren van Marokko’s micorokrediet. Tweederde hiervan woont in de stedelijke gebieden. Vrouwen vormen een grote meerderheid van de ontvangers.

Behoren de Marokkaanse Microkrediet Bedrijven Tot ’s Werelds Best Presterende Instituten?
La Croix haalde Forbes aan, een Amerikaans bedrijfs- en financieel tijdschrift. Forbes zegt dat in 2009 vier van de twaalf microkrediet bedrijven die in het Koninkrijk Marokko actief zijn, tot de Top 30 van ’s werelds best presterende instituten behoorden.

Wat is de Belangrijkste Bijdrage van Marokko’s Microkrediet voor Arme Vrouwen?
Velen van ons hebben interessante anekdotes gelezen over hoe de bron van inkomsten toegenomen is. Het extra geld, afkomstig uit gefinancierde kleine bedrijven, wordt gebruikt om het niveau van gezondheid en onderwijs van gezinsleden op een hoger plan te brengen. Vele arme ontvangers van microkrediet investeren het geld in hun bedrijf, en gebruiken de opbrengsten uit hun zaak simpelweg om hun levensstandaard te verhogen. Een andere bijdrage van Marokko’s microkrediet plan bestaat eruit hoe het de eigenwaarde van de ontvangers helpt te verhogen, deelname aan gemeenschappelijke activiteiten aanmoedigt, en ontvangers wilskrachtiger maakt.

Richt Marokko’s Microkrediet Plan Zich Alleen Op Vrouwen?
Ja, het lijkt er op het eerste gezicht op dat microkrediet op Marokkaanse vrouwen gericht is. Misschien ligt de reden dat vrouwen nog steeds de meerderheid van de microkrediet klanten vormen in het feit dat zij de grootste gemarginaleerde sector vormen, en geen toegang hebben tot behoorlijk onderwijs en werk in het “reguliere” circuit. De waarheid is dat de microkrediet producten in essentie niet speciaal op vrouwen gericht zijn. En het belangrijkste doel van de meeste gereguleerde en winstgevende microkrediet instituten is ook niet om voornamelijk vrouwen te bedienen.

Heeft Marokko’s Microkrediet Armoede Uitgeroeid?
Armoede is een behoorlijk complex probleem. Toegang tot microkrediet is één van de manieren waarop arme mensen kunnen profiteren. Maar de waarheid is dat niet iedereen over de noodzakelijke vaardigheden bezit om succesvolle ondernemers te zijn. Oftewel een aantal financieel geplaagde mensen zullen hulp nodig hebben op gebieden die niets met microkrediet te maken hebben.

Artikel in Categorie:: Economische Nieuws van Marokko

Tags: , ,

About the Author

Reageren is niet meer mogelijk.