Mogelijkheden voor Spaanse Investeerders in Marokko

In een interview met het Spaanse economie tijdschrift “Cinco Dias” benadrukte Marokko’s minister van Handel en Nieuwe Technologie, Ahmed Reda Chami, de talrijke mogelijkheden die Marokko biedt aan Spaanse investeerders in diverse sectoren.

Wat Heeft Marokko Nu Precies Te Bieden Aan Spaanse Investeerders?
Chami kondigde de oprichting aan van een publiek fonds in Marokko, dat tien procent (10%) van investeringen ondersteunt in:

 • Electronica
 • Auto-industrie
 • Technologie
 • Luchtvaart

Hij zei dat het Koninkrijk Marokko een “zeer gunstig” economisch klimaat schept voor investeerders, inclusief vrijstelling voor 5 jaar (vijf jaar!) van vennootschapsbelasting.

Prachtige Tanger In De AvondWatch movie online The Lego Batman Movie (2017)

Hoe Zit Het Met Die “Vrijhandelsovereenkomsten”?
Volgens de minister heeft Marokko vrijhandelsovereenkomsten getekend, niet alleen met de Europese Unie (EU), maar ook met de Verenigde Staten, Turkije en met landen uit Arabië en Afrika. De minister voegde eraan toe dat deze landen tezamen een markt vormen van meer dan een miljard mensen.

Welke Sectoren Bieden de Beste Mogelijkheden voor Spaanse Investeerders?
Gevraagd naar de specifieke sectoren die voor Spaanse investeerders de beste mogelijkheden bieden, noemde Chami:

 • Toerisme
 • Textiel
 • Offshore industrie
 • Herbruikbare energie
 • Luchtvaart
 • Verwerking van levensmiddelen
 • Auto-industrie

De minister legde uit dat het effect van de globale financiële en economische crisis op de economie van Marokko feitelijk “zeer bescheiden” is, met name dankzij:

 • Toename van de binnenlandse vraag
 • Investering door de regering in Marokko’s infrastructuur
 • Een goed seizoen voor de landbouw

Wat is Het Belangrijkste Doel van Marokko?
The minister recalled that recently in Spain, the second representative office abroad of Morocco’s Development investment Agency was inaugurated, after that of France, the minister said that the goal of the Kingdom of Morocco is to draw more foreign investment.
De minister herinnerde eraan dat recentelijk in Spanje een tweede buitenlandse vertegenwoordiging is geopend van Marokko’s Investerings Agentschap, na die in Frankrijk. Hij zei dat het doel van Marokko is om meer buitenlandse investeringen aan te trekken.

Waarom Investeren in Marokko?
Marokko is verwikkeld in een ambitieus programma van structurele hervormingen die effect zullen hebben op verscheidene gebieden. Hierbij ligt de focus op het vrijer maken van de economie van het land en op het verbeteren van het concurrentievermogen. Zoals eerder vermeld zijn met verschillende landen handelsverdragen getekend met als doel het openbreken van Marokko’s economie. Marokko heeft een strategie ontwikkeld om buitenlandse investeerders aan te trekken. Deze strategie is gebaseerd op stimuleren en institutionele en wetgevende structuren.

Hoe Ver Heeft Het Land Het Al Geschopt?
Marokko heeft zichtbare vooruitgang geboekt als het gaat om macro-economische stabiliteit. De inflatie is laag, krediet is alom beschikbaar, en de opbrengsten in de toeristische sector zijn indrukwekkend. Marokko heeft bilaterale overeenkomsten met meer dan 30 landen met betrekking tot Bescherming van en Garanties voor investeerders. Nog onlangs heeft het Koninkrijk een aantal ontwikkelingen in gang gezet die zijn economie openstellen voor het wereldplatform.

Wat Heeft Marokko Nog Meer Gedaan Om Spaanse Investeerders Aan Te Trekken?
Tenslotte heeft het Koninkrijk nog de hoognodige infrastructuur ontwikkeld om BDI (Buitenlandse Directe Investeerders) welkom te heten:

 • De uitgebreide haven van Tangier Med
 • Offshore centra
 • Technologie campussen
 • Verbeterde Logistiek
 • Etc

Artikel in Categorie:: Economische Nieuws van Marokko

Tags: , , , ,

About the Author

Reageren is niet meer mogelijk.