Veel Geld Aan de Sociale Sector In 2011

Marokko’s Minister Salaheddine Mezouar van Financiën en Economische Zaken zei dat het Marokkaanse wetsvoorstel voor het budget in 2011 grote sommen geld toekent aan ’s lands sociale sector en ondersteuning voor het onderstaande nastreeft:

  • Sociale solidariteit
  • Werkgelegenheid
  • Onderwijs
  • Menselijke ontwikkeling
  • Efficiënte uitvoering van een grootschalig anti armoede plan bekend staand als het Nationaal Initiatief voor Ontwikkeling van de Mens (INDH)

Hoe zal Marokko’s Onderwijs Sector van dit Wetsvoorstel Profiteren?
Kennis is macht, zegt men. Onderwijs is de sleutel tot vooruitgang van elk land. Marokko’s Minister van Financiën en Economische Zaken is voor Marokko’s Huis van Afgevaardigden (2e Kamer) verschenen om het ontwerp wetsvoorstel voor het budget over 2011 te presenteren. De minister benadrukte dat ’s lands onderwijssector een budget van 48 miljard Dirham toegewezen krijgt.

Een Mooi Budget Voor De Sociale Sector

48 Miljard Dirham! Hoe Zal Dit Geld Aan Het Werk Worden Gezet?
Volgens de minister worden deze 48 miljard Dirham gebruikt om de noodplannen voor het onderwijs te continueren. Hiermee wordt “gelijkheid” in mogelijkheden bereikt tussen de verschillende segmenten van de maatschappij.

Hoe Zit Het met Marokko’s Gezondheidszorg?
Toegang tot hoogstaande gezondheidszorg is iets waar elke levende mens recht op heeft. Bij vele landen in dit continent ontbreekt het nog steeds aan de meeste basieke faciliteiten hiertoe. De minister stippelde uit dat het wetsvoorstel voorziet in 11 miljard Dirham voor de Marokkaanse gezondheidszorg. Het belangrijkste doel is het bouwen en verbeteren van ziekenhuizen, met name de Marokkaanse gezondheidscentra, en daarnaast ook het versneld afmaken en opleveren van de universiteitsziekenhuizen in Marrakech en Oujda. Volgens de minister worden ook enkele gezondheids programma’s verbeterd, met name de programma’s die betrekking hebben op het omlaagbrengen van de kindersterfte van 40 (gerapporteerd in 2008) tot 32.2 per duizend.

Is Woningbouw Meegenomen?
Salaheddine Mezouar voegde eraan toe dat de Marokkaanse regering ook aandacht zal schenken aan de bouw van 63,860 woningen en flats voor een gereduceerde prijs van 140,000 Dirham. Dit is onderdeel van het streven van de regering om de plannen tot diversificatie van de sociale woningvoorraad versneld uit te voeren. De Minister zei ook dat de Marokkaanse regering zal proberen de staatsgarantie uit te breiden tot de “Middenklasse” en de Marokkanen in de Diaspora. Ook zal getracht worden implementatie van het project “Steden zonder Sloppenwijken”, een project van 3.1 miljard Dirham, versneld uit te voeren.

Wat Kan De Gemiddelde Marokkaan Verwachten?
De gemiddelde Marokkaan kan zich verheugen op betere kansen op werk in de toekomst nadat hij geslaagd is aan universiteit/hogeschool, omdat hij of zij er niet over hoeft in te zitten de school te verlaten met een “tweederangs” opleiding. De Marokkaanse regering heeft onderwijs een prioriteit gemaakt in het 2011 budget wetsvoorstel. De gemiddelde Marokkaan kan zich ook verheugen op betere gezondheidszorg, dankzij het voornemen van de regering om te voorzien in moderne ziekenhuizen van wereldklasse. De gemiddelde Marokkaan, zowel in Marokko als in het buitenland, kan er trots op zijn in “menswaardige” huizen te wonen in een “Stad zonder Sloppenwijken” – een claim die niet veel Westerse landen na kunnen zeggen.

Artikel in Categorie:: Economische Nieuws van Marokko

Tags: , ,

About the Author

Reageren is niet meer mogelijk.