Tag: "EU"

Marokko en de EU Overwegen Samenwerking in Zeevisserij

De Marokkaanse minister van Landbouw en Visserij, Aziz Akhannouch, heeft een werkbezoek aan Brussel gebracht op uitnodiging van Maria Damanaki, Eurocommissaris voor visserijzaken.

Doel van de Ontmoeting
Beide partijen hebben de samenwerking tussen Marokko en de EU op het gebied van de zeevisserij geëvalueerd. Ook werd de mogelijkheid onderzocht om het partnerschapsverdrag voor de visserij nieuw leven in te blazen. Tijdens de gesprekken schetste de Marokkaanse minister het globale idee voor Marokko’s “Halieutis” project, en vatte de hoogtepunten samen van wat er sinds de start hiervan bereikt is. Beide partijen kwamen overeen de gesprekken over vernieuwing van de overeenkomst voort te zetten.

Marokko en EU Gaan Samenwerken

Komt Er Nu Een Verlenging van de Overeenkomst Of Niet?
Het partnerschapsverdrag voor de visserijsector is met 4 jaar verlengd. De overeenkomst geeft schepen uit de EU toestemming om in Marokkaanse wateren te vissen, en de EU zal een financiële bijdrage (van 144 miljoen Euro) aan het Koninkrijk leveren.

Wat Is Het Addertje Onder Het Gras?
Het verdrag in Brussel is getekend door Joe Borg, Eurocommissaris voor visserijzaken, en Mustapha Mechahuri, minister van Buitenlandse Handel voor Marokko. Het verdrag moet echter nog goedgekeurd worden door het parlement van Marokko, de parlementen van de 25 EU lidstaten, en het parlement van de EU. Vandaar dat het nog 7 maanden duurt voordat het in werking treedt.

Zijn Er Misschien Kleine Wijzigingen In Vergelijking Met Het Huidige Verdrag?
Het nieuwe verdrag is op een persconferentie in Brussel aangekondigd door de Eurocommissaris voor visserijzaken. Hij zei dat het verdrag het resultaat was van “vier dagen intensief onderhandelen” tussen beide partijen. De nieuwe overeenkomst behelst weliswaar een bedrag van 144 miljoen Euro (zoals al eerder vermeld), maar dat is wel aanmerkelijk minder dan de 500 miljoen Euro uit het voorgaande verdrag (1995 tot 1999). Een verschil van maar liefst 356 miljoen Euro!

Even Serieus! Zijn Er Nog Andere Wijzigingen?
Ja, er zijn nog wat andere wijzigingen. De compensatie vanuit de EU wordt geheel besteed aan de Marokkaanse visserijsector en milieuprogramma’s. 36 miljoen Euro wordt opzij gezet voor de visserij in het Koninkrijk. Volgens Borg “Gaat dit om ontwikkeling van een Marokkaanse visserijvloot, samenwerking op wetenschappelijk gebied, en het oprichten van tijdelijke bedrijfsgroepen”.

Is Specifiek Vastgelegd Hoeveel Ton Vis de EU In de Marokkaanse Wateren Mag Vangen, Of Mogen Ze Zo Veel Vissen Als Ze Willen?
Volgens het nieuwe Marokko–EU visserijverdrag mag de EU in totaal met 120 schepen uitvaren. Het jaarlijkse quotum is vastgesteld op 60.000 ton vis, te bevissen in oppervlaktewater. Het oude verdrag (1995 tot 1999) voorzag in 600 EU schepen per jaar. Toch spreekt de EU van “verreweg het belangrijkste verdrag tussen de EU en een derde land.” Dit nieuwe verdrag is voor de EU echter veel minder duur.