Tag: "samenwerking"

Marokko en de EU Overwegen Samenwerking in Zeevisserij

De Marokkaanse minister van Landbouw en Visserij, Aziz Akhannouch, heeft een werkbezoek aan Brussel gebracht op uitnodiging van Maria Damanaki, Eurocommissaris voor visserijzaken.

Doel van de Ontmoeting
Beide partijen hebben de samenwerking tussen Marokko en de EU op het gebied van de zeevisserij geëvalueerd. Ook werd de mogelijkheid onderzocht om het partnerschapsverdrag voor de visserij nieuw leven in te blazen. Tijdens de gesprekken schetste de Marokkaanse minister het globale idee voor Marokko’s “Halieutis” project, en vatte de hoogtepunten samen van wat er sinds de start hiervan bereikt is. Beide partijen kwamen overeen de gesprekken over vernieuwing van de overeenkomst voort te zetten.

Marokko en EU Gaan Samenwerken

Komt Er Nu Een Verlenging van de Overeenkomst Of Niet?
Het partnerschapsverdrag voor de visserijsector is met 4 jaar verlengd. De overeenkomst geeft schepen uit de EU toestemming om in Marokkaanse wateren te vissen, en de EU zal een financiële bijdrage (van 144 miljoen Euro) aan het Koninkrijk leveren.

Wat Is Het Addertje Onder Het Gras?
Het verdrag in Brussel is getekend door Joe Borg, Eurocommissaris voor visserijzaken, en Mustapha Mechahuri, minister van Buitenlandse Handel voor Marokko. Het verdrag moet echter nog goedgekeurd worden door het parlement van Marokko, de parlementen van de 25 EU lidstaten, en het parlement van de EU. Vandaar dat het nog 7 maanden duurt voordat het in werking treedt.

Zijn Er Misschien Kleine Wijzigingen In Vergelijking Met Het Huidige Verdrag?
Het nieuwe verdrag is op een persconferentie in Brussel aangekondigd door de Eurocommissaris voor visserijzaken. Hij zei dat het verdrag het resultaat was van “vier dagen intensief onderhandelen” tussen beide partijen. De nieuwe overeenkomst behelst weliswaar een bedrag van 144 miljoen Euro (zoals al eerder vermeld), maar dat is wel aanmerkelijk minder dan de 500 miljoen Euro uit het voorgaande verdrag (1995 tot 1999). Een verschil van maar liefst 356 miljoen Euro!

Even Serieus! Zijn Er Nog Andere Wijzigingen?
Ja, er zijn nog wat andere wijzigingen. De compensatie vanuit de EU wordt geheel besteed aan de Marokkaanse visserijsector en milieuprogramma’s. 36 miljoen Euro wordt opzij gezet voor de visserij in het Koninkrijk. Volgens Borg “Gaat dit om ontwikkeling van een Marokkaanse visserijvloot, samenwerking op wetenschappelijk gebied, en het oprichten van tijdelijke bedrijfsgroepen”.

Is Specifiek Vastgelegd Hoeveel Ton Vis de EU In de Marokkaanse Wateren Mag Vangen, Of Mogen Ze Zo Veel Vissen Als Ze Willen?
Volgens het nieuwe Marokko–EU visserijverdrag mag de EU in totaal met 120 schepen uitvaren. Het jaarlijkse quotum is vastgesteld op 60.000 ton vis, te bevissen in oppervlaktewater. Het oude verdrag (1995 tot 1999) voorzag in 600 EU schepen per jaar. Toch spreekt de EU van “verreweg het belangrijkste verdrag tussen de EU en een derde land.” Dit nieuwe verdrag is voor de EU echter veel minder duur.

Marokko en Koeweit Werken Samen Op Gebied Van Toerisme

Recentelijk heeft in Koeweit een ontmoeting plaatsgevonden tussen Yasser Zenagui, minister van Toerisme en Nijverheid voor Marokko, en Ahmed Rasheed Al Haroun, minister van Handel en Industrie voor Koeweit.

Waar Ging Deze Ontmoeting Tussen Beide Ministers Over?
De ontmoeting bekeek de mogelijkheden om de bilaterale betrekkingen op het gebied van toerisme verder te verbeteren. Na afloop van de ontmoeting vertelde de Marokkaanse minister aan de pers dat de dialoog erop gericht was Marokko’s toerisme te ondersteunen. En dit niet alleen in de Arabische staten, maar vooral ook in de regio rondom de Perzische Golf. De minister sprak ook van wederzijdse voorstellen om het toerisme in Koeweit te promoten in Marokko. De Koeweitse minister zei dat de bilaterale betrekkingen rotsvast zijn, vooral op economisch gebied. Hij voegde eraan toe dat hij open staat voor ideeën waarvan verwacht mag worden dat zij de bilaterale samenwerking in deze regio verder versterken.

Unieke Uitzicht Vanuit Tanger

Doet de Marokkaanse Toeristenindustrie Het Goed?
Het lijkt erop dat de Marokkaanse toeristen- en reisindustrie het in 2009 best goed gedaan heeft. Vooral in vergelijking met andere landen. Het aantal bezoekers aan Marokko is significant toegenomen, de vervoersketen is verbeterd, en projecten die de toeristische infrastructuur moeten verbeteren liggen op schema.

Welke Rol Heeft de Marokkaanse Regering Gespeeld Om Succes voor de Toeristenindustrie te Verzekeren?
De Marokkaanse regering moest aan het einde van 2008 pro-actief optreden, toen duidelijk werd dat het toerisme te lijden zou hebben aan de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis. Een actieplan genaamd “CAP 2009” werd gelanceerd. Dit plan had als doel het binnenlands toerisme te ondersteunen en actiever op zoek te gaan naar toeristen uit het buitenland. De Marokkaanse regering lanceerde een marketingcampagne in Rusland en in de Perzische Golf, en ook de traditionele Europese markt werd niet vergeten.

Welke Andere Plannen Zijn Nog Gerealiseerd Om de Marokkaanse Toeristenindustrie Op Te Peppen?
Het is de verwachting dat Marokko’s “Visie 2010” zich meer en meer gaat richten op de integratie van toerisme georiënteerde diensten en het verbeteren van de belevenis van de toerist. Als toeristen hun eerste bezoek aan een land als plezierig ervaren, is er een goede kans dat zij terugkomen. “Visie 2010” hecht ook meer prioriteit aan opleiding en ontwikkeling van locaal personeel.

Wat Voor Soort Toeristen Komen Naar Marokko?
Frankrijk blijft de belangrijkste toeristenbron voor Marokko. Deels komt dit door de zeer nauwe betrekkingen tussen beide landen. Er worden echter door het OMNT (Marokkaans Nationaal Toeristen Bureau) flinke inspanningen gedaan om nieuwe markten aan te boren en bezoekers van andere Europese landen, en ook van buiten Europa, te lokken.

Welke Factoren Maken het Zoeken Naar Buitenlandse Toeristen Gemakkelijker?
De beschikbaarheid van goedkope vluchten vanaf allerlei Europese luchthavens naar Marokko heeft geholpen bij het binnenhalen van meer bezoekers. Maar een flinke groei van bezoekers is ook waargenomen vanuit landen dichter bij Marokko, zoals Tunesië en Saudi Arabië. Dit zijn landen met hechte religieuze en culturele bindingen met Marokko. Algerije ligt dicht bij Marokko en is ook een land met een potentieel groot aantal bezoekers. Hier is echter een “maar” aan verbonden: de grens tussen de twee landen is nog gesloten, hetgeen het aantal bezoekers beperkt.